Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

BloodEve
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
BloodEve
7921 8bf7 500
Ławka w parku 
BloodEve
3686 b0fc
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszydera szydera
8822 369d 500

humanoidhistory:

April 4, 1983 – The Space Shuttle Challenger streaks through the sky on its maiden flight.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
BloodEve
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
BloodEve
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaszydera szydera
BloodEve
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaszydera szydera
BloodEve
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaszydera szydera
BloodEve
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viaszydera szydera
BloodEve
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
BloodEve
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
BloodEve
"Nie boi się być inna, dlatego nie będzie laską na telefon ani perłą na długim sznurze pereł. Nie będzie męska usypianką ani tancerką erotyczną. Nie będzie się bała przekroczyć trzydziestki ani czterdziestki. W każdym wieku ta kobieta będzie się czuła jak wygrana na loterii."
— Sherry Argov
BloodEve
8180 3286 500
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viaszydera szydera
BloodEve
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
BloodEve
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viaszydera szydera
BloodEve
Słowa staniały. Rozmnożyły się, a straciły na wartości. Są wszędzie. Jest ich za dużo. Mrowią się, kłębią, dręczą jak chmary natarczywych much. Ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą. Za milczeniem. Za wędrówką przez pola. Przez łąki. Przez las, który szumi, ale nie ględzi, nie plecie, nie tokuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromBotwinka Botwinka viaszydera szydera
BloodEve
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaszydera szydera
BloodEve
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
4174 3698
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viaszydera szydera
BloodEve
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl