Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

BloodEve
Iść bez Ciebie znaczy
Iść w bezdroża,
Gdzie nic, prócz pustych serc, 
Już nas nie spotka
I płonący piach dotyka płuc,
A do źródła tysiąc mil.
Wróć raz jeszcze

November 11 2017

BloodEve

I nienawidzę ludzi za każde kłamstwo, które musiałam* połknąć, żeby teraz nim rzygać

October 16 2017

1352 d538 500

carolgpr:

Miraculous Ladybug for Day 9 of Inktober

- Chodź na spacer, Magdaleno.
- Nie mam ochoty.
- Chodź ze mną na spacer.
- Nie mogę.
- Dlaczego?
- Bo ze spaceru trudno się potem obudzić.
- Aha. Mówisz o tęsknocie?
- Tak.
- Boisz się tęsknoty?
- Tak.
- To głupie, przecież byliśmy ze sobą w łóżku.
- Tak.
- Kochałaś się ze mną.
- I za tym nie będziesz tęsknić? Za moim dotykiem, ciałem?
- Będę, ale pójście do łóżka to zupełnie co innego, niż pójście do spacer.
— Piotr Adamczyk “Pożądanie mieszka w szafie”
BloodEve
"- Chodź na spacer, Magdaleno.
- Nie mam ochoty. 
- Chodź ze mną na spacer.
- Nie mogę.
- Dlaczego?

- Bo ze spaceru trudno się potem obudzić.
- Aha. Mówisz o tęsknocie?
- Tak.
- Boisz się tęsknoty?
- Tak.
- To głupie, przecież byliśmy ze sobą w łóżku.
- Tak.
- Kochałaś się ze mną.
- I za tym nie będziesz tęsknić? Za moim dotykiem, ciałem?
- Będę, ale pójście do łóżka to zupełnie co innego, niż pójście do spacer." 
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted byfemme-fatal femme-fatal

October 15 2017

BloodEve
Poczuć wolność patrząc w niebo. Bezcenne.

October 14 2017

BloodEve
0841 ba57
Reposted frombeatkazz beatkazz viagdziejestola gdziejestola
BloodEve
1078 f439
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
BloodEve
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
BloodEve
Często okazywanie uczuć łamie serce, ale czy chowanie ich w sobie prowadzi do szczęścia?
— i.need.you.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
BloodEve
7843 2b74
Reposted fromeklerrka eklerrka viagdziejestola gdziejestola
BloodEve
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viagdziejestola gdziejestola
BloodEve
BloodEve
1191 1043
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
BloodEve
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszydera szydera
BloodEve
Objął mnie i przez chwilę, która wydawała mi się wiecznością, odniosłam wrażenie, że mam wszystko.
Reposted fromendAngel endAngel viagdziejestola gdziejestola
5819 426a 500

‘Raz prawdziwie połączone serca nigdy nie będą rozdzielone’ 

BloodEve

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viaboli boli
5820 08d1
Reposted byvesisade vesisade
5823 7b1e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl