Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

BloodEve
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaPatij Patij
BloodEve
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viabzdura bzdura
BloodEve
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabzdura bzdura
BloodEve
4391 9b6c
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabzdura bzdura
4387 2741
Reposted fromtosiaa tosiaa viabzdura bzdura
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viabzdura bzdura
8540 e0a6 500

 

Reposted fromirmelin irmelin viabzdura bzdura
BloodEve
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabzdura bzdura
BloodEve
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viabzdura bzdura
BloodEve
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viabzdura bzdura
BloodEve
0444 4f4f
Reposted fromcalifornia-love california-love viabzdura bzdura
0297 0f76

serious:

who were you?

BloodEve
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viabzdura bzdura
BloodEve
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabzdura bzdura
BloodEve
Nie palę, ale są chwilę, że chce mi się zapalić. Pan pali?
— W. Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromunr-eal unr-eal viabzdura bzdura
3902 c988 500
Reposted fromjustadream justadream viabzdura bzdura
BloodEve
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viabzdura bzdura
BloodEve
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viabzdura bzdura
BloodEve
5616 6914
Reposted fromkarahippie karahippie viabzdura bzdura
BloodEve
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl