Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

6512 1b3d 500
BloodEve
7580 7484 500
Reposted frompiehus piehus viaspokodama spokodama
BloodEve
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
BloodEve
Gdy jutro usłyszycie: prochem jesteś i w proch się obrócisz, pomyślcie, że chodzi tu też o to, że powstaliśmy z rajskiego prochu i do niego wrócimy. To nie przekleństwo, a obietnica.
— o. Grzegorz Kramer
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaSkydelan Skydelan
8488 8bbb

connieportershiplog:

smalltowndevotee:

The Cat From Outer Space (1978)

Mama

BloodEve
9428 e312
Reposted fromEtnigos Etnigos
BloodEve
4304 887f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
BloodEve
8588 519f
Reposted fromnazarena nazarena viaSkydelan Skydelan
BloodEve
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viaoutofmyhead outofmyhead
BloodEve
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutofmyhead outofmyhead
BloodEve
ASMR (skrót od autonomous sensory meridian response) – zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Zjawisko to może zostać wywołane poprzez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 97% ludzi korzystających z tej formy relaksu, wykorzystuje ASMR tuż przed pójściem spać.  
Ludzie, którzy doświadczyli zjawiska ASMR powołują się na różne bodźce, które stały się dla nich wyzwalaczami. Na portalu YouTube znajdują się setki filmów, w których wyzwalaczem ASMR są łagodnie wypowiadane zdania, szepty oraz przeróżne dźwięki jak np. skrobanie, szuranie, dźwięk suszarki do włosów, dźwięk nożyczek fryzjerskich itp. Ponadto wyzwalaczem może być delikatne muśnięcie np. karku lub sam bodziec wizualny w postaci np. masażu karku. Najczęściej jednak do zjawiska ASMR dochodzi w przypadku połączenia ze sobą co najmniej 2 bodźców np. wizualnego i słuchowego.
Charakter i kwalifikacja zjawiska ASMR została potwierdzona i przebadana naukowo jako mająca pozytywny wpływ na zdrowie, walkę z depresją i bezsennością.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
BloodEve
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaSkydelan Skydelan
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
BloodEve
Reposted fromsowaaa sowaaa viaSkydelan Skydelan
BloodEve
9429 56c0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
BloodEve
9432 ae96 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
BloodEve
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
BloodEve
9433 30db 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl