Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

BloodEve
Jeśli udało Ci się uratować chociaż jedno życie, zmienić chociaż raz szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś, coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć – to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viakmj kmj
BloodEve
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viakmj kmj
BloodEve
Reposted frommr-absentia mr-absentia viakmj kmj
BloodEve
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viakmj kmj
BloodEve
3161 1a3e 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viakmj kmj

April 20 2018

BloodEve
8622 e10d
daba dam dam daba daba dam dam
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead
BloodEve
Oh boy your eyes betray what burns inside you
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutofmyhead outofmyhead
BloodEve
6196 fefc 500
BloodEve
Reposted fromgruetze gruetze viaEtnigos Etnigos
BloodEve
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatiredeveryday tiredeveryday
BloodEve
BloodEve
BloodEve
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viatiredeveryday tiredeveryday
BloodEve
6703 999d
Reposted fromnaplimak naplimak viatiredeveryday tiredeveryday
BloodEve
BloodEve
3392 c1a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatiredeveryday tiredeveryday
BloodEve
BloodEve
3394 5d2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viatiredeveryday tiredeveryday
BloodEve
A może prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy powoli godzisz się z myślą, że  jesteś gotowa zrezygnować z czegoś, o czym zawsze marzyłaś, bo on nie może Ci tego dać. I może chodzi o to, ile jest się w stanie poświęcić dla tej drugiej osoby. Jak bardzo można zmodyfikować swój światopogląd i cele. Może to jest wyznacznikiem prawdziwej miłości. Nie to, jak wiele zyskujemy będąc ze sobą - lecz to, czy potrafimy żyć ze stratą. Czy ktoś jest ważniejszy niż własna duma. Może to właśnie o to chodzi. 
— Cztery Wieki Później
BloodEve
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viatiredeveryday tiredeveryday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl