Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

BloodEve
Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś. Jeśli jesteś kochający, przyjacielski, pomocny – świat okaże się kochający, przyjacielski i pomocny dla Ciebie.
— Thomas Dreier
Reposted frominpassing inpassing viaboli boli
BloodEve
5787 edd4
Reposted fromnyaako nyaako viaboli boli
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaboli boli
BloodEve
1329 3ecb
Reposted fromgrobson grobson viaboli boli
BloodEve
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaboli boli
BloodEve
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaboli boli
9561 17d7 500

agent-ward:

ultrafunnypictures:

My friend wrote “tell me your secrets” on a wall about a year ago. She went back yesterday and people actually replied. I wasn’t sure exactly where to post this.

this is so precious

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaboli boli
BloodEve
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
BloodEve
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaboli boli
BloodEve
1236 c8c7 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaboli boli
BloodEve
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viaboli boli
BloodEve
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaboli boli
BloodEve
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted frommslexi mslexi viaboli boli
BloodEve
Bo miewam zimne dłonie, lecz zawsze gorące usta
— Ten Typ Mes
Reposted fromohhh ohhh viaboli boli
BloodEve
‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viaboli boli
BloodEve
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaboli boli
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell (via im–afraid)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaboli boli
BloodEve
6656 c257 500
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viaboli boli
BloodEve
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— Bolesław Prus "Kamizelka"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaboli boli
BloodEve
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl