Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

BloodEve
Ludzi normalnych nie ma dziś w Europie. Wiktor Gomulicki w odpowiedzi na ankietę "Cyklisty" z 1897 roku.

Reposted fromciarka ciarka viaboli boli
BloodEve
he's back
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaboli boli
BloodEve
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viaboli boli
BloodEve
5250 431b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaboli boli
1535 587d 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaboli boli
BloodEve
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaboli boli
BloodEve
8828 7c0b
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaboli boli
BloodEve
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaboli boli
BloodEve
5826 769c
Ach, Jeremi, czy jesteś już na dnie?
Reposted fromgracey gracey viaboli boli
BloodEve
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaboli boli

March 16 2017

BloodEve
Przepraszam za wyrażenie,
bardzo przepraszam -
ale burdel mi się w mózgu robi,
wielki bałagan,
nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaboli boli
BloodEve
5117 4d5b 500
Reposted from169cm 169cm viaboli boli
BloodEve
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaboli boli
BloodEve
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaboli boli
3398 5700 500
Reposted fromerial erial viaboli boli
BloodEve
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaboli boli
BloodEve
5335 b0e7 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaboli boli
BloodEve
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viaboli boli

March 12 2017

BloodEve
9916 36d4
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viaavsom avsom
BloodEve
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaavsom avsom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl