Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

BloodEve
0512 97c4 500
Reposted fromdzony dzony viaaurinko aurinko

July 29 2018

BloodEve
5574 bbf4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
BloodEve
5430 aa65 500
BloodEve
5608 6c45
Reposted fromEtnigos Etnigos
BloodEve
5610 7cf5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
BloodEve
8956 ea66 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaimaybebad imaybebad
BloodEve
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimaybebad imaybebad
BloodEve
BloodEve
I jakie to cudowne uczucie kiedy znowu sobie przypomnisz. Kiedy nagle uderzy w Ciebie ta radość tak dobrze skrywana od lat.
Kiedy zaczniesz oddychać tym samym powietrzem, ale w inny sposób, bo już nie walczysz o oddech, bo już oddychasz spokojnie.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
BloodEve
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.
Reposted fromnonecares nonecares viaawakened awakened
BloodEve
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok/ A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
BloodEve
7313 f599
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaawakened awakened
BloodEve
BloodEve
3808 eb33 500
Reposted frompiehus piehus viaawakened awakened
BloodEve
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaawakened awakened
BloodEve
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
BloodEve
5585 feea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaawakened awakened
BloodEve
6712 7fa7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
BloodEve
BloodEve
4180 76c6 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl