Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

A może leżę i umieram i tak tylko piszę? A może leżę i umieram bo chcę Cię usłyszeć?
— Quebonafide 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
W końcu przeziębisz się od chłodu bijącego z twego wnętrza.

domatoosweet:

- Bez cierpienia nie ma współczucia.
- Jasne, powiedz to tym co cierpią.

BloodEve
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
BloodEve
Kocham całym sercem, albo tym ile z niego zostało.
— "miłość, po prostu"
BloodEve
Reposted fromu-dit u-dit viadancingwithaghost dancingwithaghost
8078 d541
BloodEve
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
BloodEve
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
BloodEve

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing viaszydera szydera
BloodEve

-A ładna ona chociaż ?

-Śliczna

-A dobra w łóżku ?

-Nie wiem ale cudownie wygląda gdy śpi.

— z kumplem
Reposted fromsadstory sadstory viaszydera szydera
BloodEve
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaszydera szydera
BloodEve
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
BloodEve
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viaszydera szydera
BloodEve
3406 24ea 500
Reposted fromoutline outline viaszydera szydera
BloodEve
Patrzę na ciebie
stojąc tuż o krok
nie wiem kim jestem
w rozumie tylko mrok
powiem ci naprawdę jak to jest
moje serce jest jak pies
daj mu jeść, daj mu jeść
daj mu jeść natychmiast

Widzę cię z dala
w kieszeniach ręce drżą
gryzę się w plecy
bo trzęsą się od rąk
wiesz już teraz jak to jest
moje serce jest jak pies
daj mu jeść, daj mu jeść
daj mu jeść natychmiast

Leżę spokojnie
mam ręce wolne już
zdjęli mi kaftan
i nagle widzę cię znów
wszyscy już wiedzą jak to jest
moje serce jest jak pies
daj mu jeść, daj mu jeść
daj mu jeść natychmiast
— Elektryczne Gitary, "Serce jak pies"
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera
BloodEve
Nie przeżyję bez Ciebie tego tygodnia. Nie, pomyłka. Nie przeżyję bez Ciebie reszty życia.
— A muszę... bo nie mogę Cię chcieć
BloodEve
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeginagain beginagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl