Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

BloodEve
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viaoversensitive oversensitive
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viaoversensitive oversensitive
BloodEve
BloodEve
0692 22f0
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaoversensitive oversensitive
BloodEve
6818 81a3
Reposted fromGodislove Godislove viaoversensitive oversensitive
BloodEve
Najwyraźniej ludzie mnie nie rozumieją. Nie rozumieją, że trzeba mi trochę przestrzeni. (...) Niczego nie chwytają.
BloodEve
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
BloodEve
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viaoversensitive oversensitive
BloodEve
6906 9d50
BloodEve
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
BloodEve

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted fromfatu fatu viaoversensitive oversensitive
BloodEve
3858 9117
BloodEve
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
BloodEve
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viaoversensitive oversensitive
BloodEve
Stało się to się stało, trzeba żyć dalej.
Reposted fromorchis orchis viaoversensitive oversensitive
BloodEve
3374 36b6 500
Reposted fromviren viren viaoversensitive oversensitive

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaoversensitive oversensitive

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl