Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

6895 a129
BloodEve
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viadancingwithaghost dancingwithaghost
BloodEve
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
BloodEve
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
BloodEve
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
BloodEve
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
BloodEve
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
BloodEve
Odwaga to bycie szczerym z samym sobą.
— Mr. Robot
BloodEve

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

BloodEve
4487 0191 500
"Ości" 1
BloodEve
4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost
BloodEve
2198 a9ef
Reposted fromskrzacik skrzacik via58894 58894
BloodEve

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer via58894 58894
BloodEve
3018 6b1a
Reposted fromskrzacik skrzacik via58894 58894
BloodEve
3107 920a
wymarzony taras
Reposted from58894 58894
BloodEve
4156 0ace
Reposted fromiamstrong iamstrong viaszydera szydera
5034 b279
Reposted fromcoeli coeli viaszydera szydera
BloodEve
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
BloodEve
7828 8413
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
BloodEve
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl