Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

BloodEve
Czekała mnie walka. Starcie z tym, co leżało uśpione w mojej duszy.
— Remigiusz Mróz – Czarna Madonna
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
BloodEve
BloodEve
8872 ffdd 500
Struck by Lightning
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viashitsuri shitsuri
BloodEve
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
BloodEve
1738 4f67
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
BloodEve
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viashitsuri shitsuri
BloodEve
0807 02dd
Reposted fromscorpix scorpix viashitsuri shitsuri
BloodEve
0828 e792
Reposted fromscorpix scorpix viashitsuri shitsuri
BloodEve
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
BloodEve
8590 064b
Reposted frompieprzycto pieprzycto viashitsuri shitsuri
BloodEve
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viashitsuri shitsuri
BloodEve
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
BloodEve
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
BloodEve
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viaszydera szydera
BloodEve
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viaszydera szydera
4110 b682
Reposted fromcambellschicken cambellschicken viaszydera szydera
BloodEve
Kiedykolwiek popełniasz błąd albo dostajesz kopniaka od życia, nie oglądaj się za siebie zbyt długo. Błędy są naturalnym sposobem, w jaki życie udziela Ci lekcji.
— Og Mandino
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
BloodEve
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
BloodEve
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl