Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

BloodEve
,,Mówi mi, że jestem Diabłem, ale woła Boga zawsze, jak dochodzi...''
— Bedoes
Reposted fromMartwa13 Martwa13 viairmelin irmelin
BloodEve
Nie zauważy żadne żywe stworzenie gdy ludzkość wyda ostatnie tchnienie i nawet wiosna gdy się obudzi o świcie nie dojrzy, że oddaliśmy życie.
— Sara Teasdale
BloodEve
0649 5194 500
Reposted fromImmortalys Immortalys viairmelin irmelin
BloodEve
Odessa, tramwaj linii 20 jedzie przez chaszcze rosnące na bagnach przy ulicy Chadżibejskiej.
Reposted fromppiotrus ppiotrus viairmelin irmelin

January 29 2019

5929 c174 500
Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viairmelin irmelin
BloodEve
5858 53b5
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viairmelin irmelin
BloodEve
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
BloodEve

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
BloodEve
6134 5540
;D
Reposted fromIriss Iriss viaoutofmyhead outofmyhead
BloodEve
0553 0bef 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutofmyhead outofmyhead
BloodEve
2891 0136 500
Reposted fromrawriot rawriot viaszydera szydera
BloodEve
BloodEve
8414 740e
Reposted fromsjokolade sjokolade viaszydera szydera
BloodEve
8902 93fa 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaszydera szydera
BloodEve
6979 603b 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaszydera szydera
BloodEve
9909 33fe 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaszydera szydera
BloodEve
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
BloodEve
0176 8137 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
BloodEve
Albo kontrolujesz swoje przeznaczenie, albo ono kontroluje Ciebie. Życie nie czeka, aż skończysz przerwę albo przestaniesz prokrastynować. Nie czeka, aż otrząśniesz się ze zdumienia albo opanujesz strach. Toczy się dalej bez Ciebie. Przedstawienie trwa niezależnie od tego, czy postanowisz odegrać w nim istotną rolę.
— Gary John Bishop
Reposted fromperfectsense perfectsense viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl