Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2019

BloodEve
6606 e926
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
BloodEve
2224 482a 500
Marcin Orliński - Zabiegi
BloodEve
Przypomniałaś mi jak to jest trzymać w rękach swój cały mały świat
— nocne myśli bloodeve
Reposted byoxytocin oxytocin
BloodEve
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
— Wiele lat wcześniej, Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
BloodEve
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
BloodEve
Mostem z tęczy przechodzę nad jasnością, ścieżką pulsującej ciszy wracam w rozkoszną dolinę Twoich ramion
— Jakub Szafron
BloodEve
Zanurzony w drogich wspomnieniach owijam wokół palców nitki wiersza. Wdzięczny losowi za Ciebie, siebie, za każde natchnienie płynące z cierpienia, próbuje zrozumieć czy płaczę z tęsknoty czy cieszę się z tego że istniejesz
— Jakub Szafron
BloodEve
7892 025c
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera
BloodEve
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
BloodEve
2242 8600
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
BloodEve
3274 860e 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaszydera szydera
BloodEve
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
BloodEve
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera

July 31 2018

BloodEve
0512 97c4 500
Reposted fromdzony dzony viaaurinko aurinko

July 29 2018

BloodEve
5574 bbf4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
BloodEve
5430 aa65 500
BloodEve
5608 6c45
Reposted fromEtnigos Etnigos
BloodEve
5610 7cf5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
BloodEve
8956 ea66 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaimaybebad imaybebad
BloodEve
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimaybebad imaybebad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl