Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2019

BloodEve
8464 bd2b 500

Miała dzikie serce - Atticus.

Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
BloodEve
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaszydera szydera
BloodEve
4921 ef1f 500

daifei:

待ってた、一年記念日
1 year anniversary (+fixed perspective)

original set: 朝まで / おかえり

BloodEve
9260 821b
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
BloodEve
8986 d2b8 500
krótkie, do ogarnięcia
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaszydera szydera
BloodEve
6035 b352
BloodEve
8335 f9a4 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
BloodEve
BloodEve
8897 d5e1
for like 5 years i posted this gif on different platform every year
its soup time this time my dudes
Reposted fromshimapan shimapan viaszydera szydera
BloodEve
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
BloodEve
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
BloodEve
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viaszydera szydera
BloodEve
8286 a41e
Reposted fromthegirl thegirl viaszydera szydera
BloodEve
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszydera szydera
BloodEve
3340 aaae 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
BloodEve
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
BloodEve
3299 3dae 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
BloodEve
4866 624e
Reposted fromqb qb viaszydera szydera
BloodEve
6606 e926
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl